Čo sú to samonosné brány a ako vlastne fungujú?

Kvalitné samonosne brany

S rôznymi typmi brán sa stretávame denne, keďže sa nachádzajú na takmer každom súkromnom pozemku. Ponuka druhov brán sa postupom času rozšírila. Kedysi boli najznámejším a najpoužívanejším druhom brán krídlové brány, čo však v súčasnosti neplatí. Konkurentom krídlových brán sa stali posuvné brány, ktoré ďalej delíme na samonosne brany a brány na koľajničkách. Tieto typy brán sa stali obľúbenejšie v porovnaní s krídlovými bránami a niet sa čomu čudovať, keďže so sebou prinášajú veľké množstvo výhod, ktoré krídlovým bránam chýbajú. Samonosné brány a posuvné brány na koľajničkách si sú veľmi podobné, avšak je medzi nimi niekoľko rozdielov. Podstatný rozdiel spočíva najmä v tom, že samonosné brány pre svoje fungovanie nepotrebujú koľajničky, čo je jedna z ich hlavných výhod. Prečítajte si v nasledujúcich riadkoch viac o ich výhodách.

Samonosná brána alebo posuvná brána na koľajničkách?

Moderné samonosne brany na mieru
Od čoho závisí cena samonosných brán?

Samonosné brány sú vyhotovené tak, aby neboli v kontakte so zemou, čo pri posuvných bránach na koľajničkách neplatí. Vďaka tomu, že samonosné brány sa nedotýkajú zeme, zaniká niekoľko starostí a problémov, ktoré sa môžu pri ostatných druhoch brán vyskytnúť. Na rozdiel od posuvných brán na koľajničkách, samonosné brány si nevyžadujú tak veľkú dávku starostlivosti. Zatiaľ čo koľajničky posuvných brán je potrebné pravidelne čistiť pre zabezpečenie hladkého chodu brány, samonosné brány takéto čistenie nevyžadujú. Pre montáž samonosnej brány navyše nie je potrebné dokonale zarovnať povrch, ktorý sa pod bránou bude nachádzať. Pre montáž koľajničiek je naopak potrebné, aby bol povrch nachádzajúci sa pod bránou precízne zarovnaný. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj to, že samonosné brány sú ideálnym typom brán pre fabriky a rôzne objekty, na ktorých pozemok jazdí ťažká stavebná technika alebo vozidlá s ťažkým nákladom. Dôvod je ten, že v prípade posuvných brán na koľajničkách môže dôjsť k poškodeniu koľajničiek v dôsledku vysokého zaťaženia, čo sa však pri samonosných bránach stať nemôže, keďže koľajničky neobsahujú.

Montáž samonosných brán

Ak už ste si samonosnú bránu zakúpili a premýšľate nad tým, že sa o jej montáž postaráte sami, bez pomoci odborníka, svoje rozhodnutie opäť prehodnoťte. Montáž samonosnej brány si vyžaduje prítomnosť osoby, ktorá má s takouto prácou skúsenosti a vie, ako je potrebné správne postupovať. Vďaka tomu, že montáž samonosnej brány zveríte do rúk odborníka, môžete mať istotu, že brána bude namontovaná bezchybne. Širokú ponuku samonosných brán nájdete na internetovej stránke https://www.i-brany.sk/.