Vykurovanie domu – zvoľte si ten najefektívnejší spôsob

Vykurovanie domu počas medzisezóny

Pri výstavbe domu sa jeho majitelia rozhodujú v mnohých otázkach. Riešia jeho veľkosť, rozlohu jednotlivých izieb, vykurovanie domu, rozmiestnenie nábytku či umiestnenie spotrebičov, ktoré ovplyvňuje polohu zásuviek. Jednotlivé procesy musia na seba nadväzovať a ich postupnosť musí byť dodržaná. Výstavba nového domu nie je vôbec lacná záležitosť a práve preto si každé rozhodnutie treba dobre zvážiť. V prípade vykurovania domu o to viac. Pretože zabezpečenie príjemnej teploty v dome nepredstavuje len jednorázovú investíciu počas výstavby, ale každomesačné platby, ktoré môžu predstavovať výraznú položku vášho rodinného rozpočtu. Kedysi bolo najčastejším spôsobom vykurovania domu používanie pevného paliva. V posledných rokoch sa tento spôsob dostal do úzadia a to z viacerých dôvodov. Vykurovanie domu pomocou dreva si vyžaduje neustálu obsluhu centrálneho kotla, do ktorého je potrebné stále prikladať nové polená.

Zdroje vykurovania sa menia

Vykurovanie domu starými aj novými spôsobmi
Vývoj vo vykurovaní domu

Taktiež je nutné vynaložiť fyzickú námahu pri obstaraní dostatočného množstva dreva na celú sezónu ako aj na pravidelnú obsluhu. Ďalším dôvodom prečo vykurovanie domu prostredníctvom pevného paliva je v súčasnosti menej bežné je dôraz na ochranu životného prostredia ako aj zmenšujúce sa úspory oproti iným spôsobom vykurovania domu. Najčastejším spôsobom kúrenia je pomocou zemného plynu, realizuje sa pomocou kondenzačného plynového kotla, ktorého účinnosť ohrevu je takmer 100%. Nevýhodou môže byť nevyhnutnosť vybudovania prípojky zemného plynu, ktorá môže byť pre niektoré domácnosti nevýhodná, v prípade, že v ich lokalite sa zemný plyn nenachádza. Tak ako pri vykurovaní domu pomocou zemného plynu je obsluha jednoduchá a nenáročná, to isté platí aj v prípade vykurovania pomocou elektrickej energie. Ide o najjednoduchší no zároveň najdrahší spôsob. Samozrejme cenu kúrenia vo vašom dome viete ovplyvniť nielen pomocou termostatu ktorým ovplyvňujete teplotu ale napríklad aj zabezpečením minimálnych únikov tepla z vášho domu. Čím lepšie budete mať zaizolovanú strechu či obvodový plášť, tým dlhšie sa teplo vo vašom dome udrží, k tomu prispievajú samozrejme aj kvalitné okná.

Na kúrení ušetríte, ak si dom zateplíte

Rozhodnutie o spôsobe vykurovania domu je len na vás. Okrem vyššie spomínaných druhov existujú aj modernejšie spôsoby, ktoré si síce vyžadujú vyššie investične náklady, no majú minimálny dopad na našu planétu. V prípade, že chcete získať viac informácií o spôsoboch vykurovania, odporúčame sa poradiť s odborníkmi, ktorých nájdete aj na internetovej stránke https://vykurovanie24.sk/.