Zapojenie prepäťovej ochrany netreba podceniť

Odborné zapojenie prepäťovej ochrany

Máte vo vašej domácnosti zapojenú prepäťovú ochranu? Ak nie, je načase to čo najskôr zmeniť. Pýtate sa prečo? Zapojenie prepäťovej ochrany má veľký význam pri zabezpečení ochrany elektrických spotrebičov, ale aj pri zabezpečení ochrany zdravia osôb, ktoré v danej domácnosti žijú. Zapojenie prepäťovej ochrany sa postará o to, aby bol v prípade vzniku elektrického prepätia elektrický spotrebič ochránený. O ochranu elektrického spotrebiča sa prepäťová ochrana postará tak, že v prípade výskytu prepätia v elektrickej sieti bude elektrický spotrebič od prívodu elektrického prúdu odpojený. Takýmto spôsobom bude ochránený nielen elektrický spotrebič, ale aj osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho blízkosti. Zapojenie prepäťovej ochrany patrí medzi také práce, ktoré by mali byť zverené výhradne do rúk kvalifikovaných profesionálov. Prečítajte si viac o tom, prečo je prepäťová ochrana taká dôležitá.

Zapojenie prepäťovej ochrany – práca pre profesionála

Kvalitné zapojenie prepäťovej ochrany
Pri zapojení prepäťovej ochrany je dôležité dodržať presný postup

Zapojenie prepäťovej ochrany je práca, ktorá si vyžaduje prítomnosť odborníka, ktorý má ako potrebné vedomosti, tak aj skúsenosti. Keďže zapojenie prepäťovej ochrany je práca v oblasti elektroinštalácií, je šanca vzniku vážnych úrazov v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom. Problémy by však mohli nastať aj po dokončení prác v prípade, že by tieto práce neboli vykonané kvalitne. Jednou zo situácií, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávne zapojenej prepäťovej ochrany, je tá, že prepäťová ochrana nebude plniť svoj účel aj napriek tomu, že ste sa domnievali, že je zapojená správne. Práve tieto situácie môžu nastať ak sa o zapojenie prepäťovej ochrany postará nekvalifikovaná osoba. Ak si prajete, aby bola prepäťová ochrana zapojená kvalitne, jej zapojenie zverte do rúk odborníka, ktorý sa o kvalitné vykonanie práce postará. Výhodou využitia služieb profesionála je najmä tá, že neriskujete vznik úrazov a taktiež budete mať istotu, že vaša domácnosť je pred elektrický prepätím dostatočne ochránená.

Výber vhodnej prepäťovej ochrany

Výber vhodnej prepäťovej ochrany prenechajte na odborníka, ktorý vám odporučí vhodný druh prepäťovej ochrany pre konkrétny elektrospotrebič. Vo všeobecnosti však platí, že na tie časti elektroinštalácie, na ktoré sú kladené vysoké požiadavky, sa používa prepäťová ochrana typu C alebo typu B. Pre ochranu malých elektrospotrebičov sa najčastejšie používa prepäťová ochrana typu D. O zapojenie prepäťovej ochrany sa pre vás s radosťou postarajú skúsení a kvalifikovaní odborníci ktorých nájdete na internetovej stránke https://www.i-elektrikar.sk/.